Algemene voorwaarden

 

Fashique
Solferinostraat 36
3583 Paal-Beringen
fashiquebysharna@hotmail.com
0485820762
BTW 0720528470

1. Algemene bepalingen

De webshop van Fashique, BTW 0720528470, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Fashique moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. 

2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, druk-en of schrijffouten.

3. Aanbod

Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar fashiquebysharna@hotmail.com. Hun aanvraag wordt bekeken en behandeld. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen.

Fashique is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Fashique.

Fashique is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

4. Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Fashique assortiment online aan te kopen.

De klant kiest artikelen die hij aan zijn winkelmandje toevoegt. Verder zal de klant zijn gegevens invullen, verzendmethode selecteren en een betalingswijze kiezen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Fashique. De artikelen worden geleverd volgens de leveringskeuze die de klant heeft aangeduid. Dit kan zijn afhalen of verzenden. 

De termijn voor het afhalen van artikelen gebeurt in onderling overleg tussen Fashique en de klant en kan dus niet op voorhand vastgelegd worden. 

Artikelen die worden verzonden, worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leveradres en -datum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
-    Bancontact
-    Paypal
-    Kredietkaart
-    Betaalkaart


5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.
De klant heeft twee keuzes betreffende het ontvangen van de bestelling:
-    Levering op het thuisadres: De bestelling zal binnen 2 werkdagen door Fashique bezorgd worden aan bpost (met uitzondering van onvoorziene omstandigheden en/of verlofperiodes van de eigenaar van Fashique). Levering gebeurt door Bpost op het adres dat de klant heeft aangegeven. De leveringstermijn bedraagt 1-3 werkdagen.
-    De klant haalt de bestelling zelf af op het adres van Fashique. De klant ontvangt een mail wanneer zijn bestelling klaarstaat en zal in samenspraak de bestelling kunnen afhalen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Fashique.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder.

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Fashique. 

7. Herroepingsrecht

Retourneren kan binnen een termijn van 14 kalenderdagen (vanaf de dag die volgt op de levering) zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. OPGELET het is niet mogelijk om solden/afgeprijsde artikelen te retourneren!

Het terugsturen kan, op kosten van de klant zelf.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met de pakbon en/of factuur kunnen worden teruggenomen. Na ontvangst van uw retourzending zal de terugbetaling worden verwerkt via dezelfde betaalmethode die u oorspronkelijk heeft gebruikt. 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
-    gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
-    artikelen waarvan het etiket is verwijderd
-    artikelen die geuren bevatten van parfums of andere
-    artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

-    artikelen die afgeprijsd zijn
-    artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (juwelen, schoonheidsproducten, cadeaubonnen)

8. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Fashique en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Fashique.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Fashique zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

9. Klantenservice

Klanten kunnen contact opnemen met Fashique per mail fashiquebysharna@hotmail.com, per telefoon 0485820762 of per post op Solferinostraat 36 3583 Paal-Beringen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

10. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Fashique beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Fashique zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

11. Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Fashique respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit, en om je vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fashique, Solferinostraat 36 3583 Paal-Beringen, fashiquebysharna@hotmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Fashique heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 
Fashique houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op fashiquebysharna@hotmail.com.

12. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

13. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Fashique om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

14. Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Fashique. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

15. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

16. Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.

17. Intellectueel Eigendomsrecht

De volledige Fashique website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Fashique gebruikt worden.

18. Beperkte Aansprakelijkheid

Fashique is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

Gratis verzending vanaf €50