Privacybeleid

Dataprivacy is van groot belang voor Fashique. We willen open en transparant zijn met onze verwerking van je persoonlijke gegevens. 
Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd.

Fashique is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming
 
Fashique kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs je naar onze website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat.
Persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Fashique bewaart je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld.
 
Je gegevens kunnen worden gedeeld binnen Fashique. Het plaatselijke bedrijf zal enkel optreden als de verwerkingseenheid voor persoonlijke gegevens en zal de persoonlijke gegevens verwerken namens het bedrijf.
Jouw gegevens zullen nooit buiten Fashique voor marketingdoeleinden worden doorgegeven, verkocht of geruild. Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om onze diensten te verstrekken. Welke categorieën van derden vind je hieronder onder elk specifiek proces.
 
Voor elke specifieke verwerking van persoonlijke gegevens die Fashique van jou verzamelt, zal het je informeren of de verstrekking van persoonlijke gegevens statutair is of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen als je ervoor kiest om dit niet te doen.
 
De klant zijn rechten 

Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden. Je kan Fashique contacteren om je persoonlijke gegevens te bezorgen via e-mail.
 
Wanneer Fashique je persoonlijke gegevens verwerkt langs geautomatiseerde weg op basis van je toestemming of op grond van een overeenkomst heb je recht op de overdracht van een kopie van je gegevens naar jou of naar een andere partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij ons hebt ingediend.

Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen. 
 
Als je een account bij Fashique hebt, kun je je persoonlijke gegevens bewerken op je accountpagina op onze website.
 
Je hebt ten allen tijde het recht om persoonsgegevens die door Fashique zijn verwerkt, te wissen, behalve in de volgende situaties:
  
* je hebt een openstaande bestelling die nog niet of slechts gedeeltelijk is verzonden
 
* je hebt een openstaande schuld bij Fashique ongeacht de betalingsmethode
 
* als je onze diensten hebt misbruikt in de afgelopen vier jaar of ervan verdacht wordt
 
* als je een aankoop hebt gedaan, bewaren we je persoonlijke gegevens met betrekking tot je transactie voor de boekhoudregels.
 
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een rechtmatig belang van Fashique. Fashique zal niet doorgaan met het verwerken van de persoonlijke gegevens, tenzij het een legitieme reden voor de verwerking kan aantonen die je belangen en rechten overstijgt of als gevolg van juridische claims.
 
 Je hebt het recht om te vragen dat Fashique de verwerking van je persoonlijke gegevens beperkt onder de volgende omstandigheden:
 
* als je bezwaar maakt tegen verwerking gebaseerd op het rechtmatig belang van Fashique, beperkt Fashique alle verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het rechtmatig belang.
 
* als je beweert dat je persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet Fashique elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van de persoonlijke gegevens
 
* als de verwerking onwettig is, kun je je verzetten tegen het wissen van je persoonlijke gegevens en in plaats daarvan een verzoek indienen tot beperking van het gebruik van je persoonlijke gegevens
 
* als Fashique de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar het wel nodig is voor jouw verdediging tegen rechtsvorderingen
 
Je kan je rechten uitoefenen door contact op te nemen per mail fashiquebysharna@hotmail.com.
 
Als je van mening bent dat Fashique je persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kun je ons contacteren. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.
  
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de Privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring, bijvoorbeeld waarom we je persoonlijke gegevens gebruiken, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking of je rechten.

Gratis verzending vanaf €50